Kosovo

Kosovo

Prizren : Albanian League

Ottoman house.

Historical Sites Photo ID 23796-2230 © KryssTal 2014

[240 Photos of Kosovo]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]