Ethiopia

Ethiopia

Tigray : Yeha

Two women in the village.

People Photo ID 10455-2068 © KryssTal 2011

[767 Photos of Ethiopia]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]