Kosovo

Kosovo

Central Kosovo

Hills marking the border with Montenegro.

Scenery Photo ID 23948-7212 © KryssTal 2014

[240 Photos of Kosovo]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]