Ethiopia

Ethiopia

Blue Nile Gorge

Cows grazing over the gorge.

Scenery Photo ID 10047-0472 © KryssTal 2011

[767 Photos of Ethiopia]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]