Namibia

Namibia

Namib Desert : Solitaire

Mountains at Solitaire on the edge of the Namib Desert.

Scenery Photo ID 00604-0705 © KryssTal 2002

[74 Photos of Namibia]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]